Escapespel Informatiebeveiliging

Onze nieuwste aanwinst is een escapespel. In dit spel werkt u in kleine groepjes van twee tot vier personen aan een spel dat u meer leert over informatiebeveiliging. Het is een combinatie van offline en online spellen en activiteiten. Het doel hierbij is om de slotjes van het spel te openen en meer kennis te vergaren over hoe u veilig kunt werken. Maar daarnaast is het gewoon een ontzéttend leuke manier om te werken aan het vergroten van je kennis over informatiebeveiliging!

Escapespel

VOOR WIE IS HET ESCAPESPEL?

Het escapespel is bedoeld voor iedereen die online werkt. Het spel is nadrukkelijk niet technisch. Het is juist ook bedoeld voor mensen die IT als middel gebruiken. In het bijzonder helpt het spel bewustwording te verhogen wanneer u werkt met (bijzondere) persoonsgegevens. Door samen te werken is dit een echte teamactiviteit die ook goed gebruikt kan worden voor teambuilding.

Hoe ziet het escapespel eruit?

Een houten box met een slot en een doorzichtige envelop is het eerste wat u ziet. Met de opdracht in de envelop kunt u de eerste opdracht van het escapespel maken en het slotje openen. In de box zitten nog meer onderdelen die gezamenlijk het spel zijn. QR codes, blacklight, fysieke slotjes, meerdere spellen vormen samen het geheel.

Escapespel

HOE LANG DUURT EEN SESSIE MET HET ESCAPESPEL?

Het spel zelf duurt ongeveer een half uur. Er is een korte introductie en na afloop een evaluatie, wat maakt dat de sessie in zijn geheel ongeveer driekwartier tot een uur duurt. We hebben meerdere spellen tot onze beschikking. We kunnen gedurende de dag meerdere sessies draaien met het escapespel. Bij grotere organisaties zullen er dan telkens een aantal groepjes tegelijk met één of meerdere begeleiders van onze kant het spel spelen. De evaluatie is daarna kort gezamenlijk. Eventueel is het mogelijk om de dag gezamenlijk af te sluiten met bijvoorbeeld een lezing over IT Security Awareness of een discussie.

WILT U OOK EEN SESSIE MET HET ESCAPESPEL VOOR UW MEDEWERKERS?

Wilt u online veiligheid eens op een leuke manier tot de aandacht brengen in uw organisatie? Neem dan contact met ons op om te zien hoe wij met het escapespel hierbij kunnen helpen.